SPAM přes php a sendmail

Přes napadené PHPBB mi server doručoval obrovské množství spamu a v logu se to špatně hledalo, protože zdroj byl localhost. Tudíž se jednalo o sendmail odněkud z php, což se rovněž špatně hledá.

Musel jsem do php.ini dodat 2 řádky pro speciální logovací soubor.

mail.add_x_header = On
mail.log = /var/log/phpmail.log

 

Leave a Comment